Illustrationer och bilder (om inget annat sägs): Allan Wickberg

Porträttbild: Ellinor Collin, ellinorcollin.se