Basen är problemlösning som har med digitalisering av en verksamhet att göra.

Utgångspunkten är att inte ta något för givet. Problem kan vara likartade, men den som har dom är alltid unik. Standardlösningar har sin plats, men det är inte dom som ger konkurrensfördelar.

Rent praktiskt kan det yttra sig som exempelvis rådgivning, idéarbete, planering, analys, projekt, kravställning, testning, utbildning och liknande, beroende på vad det är för något som behöver göras.