laptopnottabletHörde på radion att färre barn använder datorer nuförtiden. Min häpnad avtog när de förklarade att barn i större utsträckning använder ”surfplattor istället för datorer”.

I själva verket så ökar datoranvändandet, förmodligen, eftersom både surfplattor och smarta telefoner är datorer.

Det här upplever jag väldigt tydligt som ett tecken på vår allmänna oförmåga när det gäller digitala apparater. Vi kallar till exempel fortfarande mobilen för ”telefon”, fast telefonin bara är en av de appar som finns installerade på den.

En from förhoppning är väl att de flesta förstår att ”dator” i det här sammanhanget betyder ”det som vi vanligtvis menar när vi säger ’dator'”. Inte att en surfplatta är något helt annat än en dator. Problemet är att när vi tänker på en surfplatta så förknippar vi den ändå inte – intuitivt – med samma saker som för en dator.

Antivirusverktyg, till exempel.

Efter många år med propaganda för att alltid uppdatera programvaran på datorn, och se till att man har brandvägg och antivirus, så glömmer vi det när vi får en surfplatta, eller smart telefon i händerna. Och så installerar vi glatt nya appar.

Men praktiken är det samma sak. Eller ännu värre, eftersom telefonen är en potentiell faktureringspunkt. Om du installerar en ”app” på din dator, så kan den kopplas till din IP-adress. Men det är ingen unik identifiering, eftersom flera kan dela på en nätadress. Telefonen, däremot, eller surfplattan med ett SIM-kort i, pekar avtalsmässigt (via din operatör, om inte annat) ut dig som faktureringsbar individ.

Upplevelsemässigt sitter vi fast i den analoga domänen, och gör våra bedömningar utifrån vad vi kan se och ta på, och då förefaller naturligtvis en surfplatta att vara något annorlunda än en ”dator”. Att laptopen, surfplattan, telefonen, infopekskärmen i en galleria, displayen på ditt kylskåp, och fjärrkontrollen till din teve alla är olika sorters gränssnitt mot samma digitala domän tänker vi inte instinktivt på.

Intellektuellt så tror vi kanske att vi begriper det, men våra reflexer är kvar i det gamla. Att medvetet tänka att vi får fler och fler fönster mot samma data är inte så långsökt, men i våra dagliga beslut så hoppar vi ofta över den sortens reflektioner.

För att skapa ett bra samhälle, eller verksamhet, krävs att vi ständigt är på vakt mot oss själva.