Projektbeskrivning

Digitaliseringen påverkar så mycket runtomkring produkten att du mycket väl kan tappa kunder till någon som erbjuder precis samma vara eller tjänst, men som är bättre ”inpluggad” i ekosystemet av partners, leverantörer, myndigheter, kunder och konkurrenter, för att de har tänkt mer digitalt än du.

Produktutveckling idag har alltså blivit väldigt likt programvaruutveckling, allteftersom IT-system har gått från att vara något vid sidan av – och kallades ”stödsystem” – till att både vara inbyggt i, och svepa om, produkterna.  Under ett drygt decennium inom kommersiell produktledning har jag både sett, och själv gjort, jobbiga misstag på grund av det, trots min programmerarbakgrund. Den viktigaste läxan är att det är nödvändigt att gifta ihop perspektiven från traditionell produktledning och IT för att förstå hur produkterna måste avbildas i den digitala domänen.

Den bistra sanningen är att allt du har och allt du gör i verksamheten måste kunna beskrivas på ett sätt som kan förstås av en dator, oavsett om det just för tillfället behöver översättas till programvara eller inte.

Anledningen är att om det inte åtminstone finns en grov systemering gjord, så är risken stor att det tar för lång tid att starta från början när det börjar hetta till på allvar. Dessutom ökar risken för att du kommer att få ett lapptäcke av IT-lösningar som inte lirar ihop på ett sätt som bidrar till helheten.

Det här är den jobbigaste digitaliseringströskeln att ta sig över – till och med för programvaruföretag – men det finns tydliga belöningar med ansträngningen, förutom att bli bättre som IT-kravställare.

Fordonsindustrin, som exempel, har länge drivit på att kunna ”plugga in” sina underleverantörer i sina verksamhetssystem: ”Var god anpassa er till det här IT-gränssnittet, pronto!” Numer är det en verklighet som berör alla.

Du är välkommen att höra av dig för ett samtal om hur det här kan vara aktuellt för dina produkter.