Att ligga före i problemlösningen

Det övergripande målet med det jag gör är att rusta dig för att själv bli bättre på att se möjligheter – och undvika fällor – med digitalisering för din verksamhet. Och på vägen löser vi praktiska problem.

Här skulle jag kunna räkna upp en massa metoder. Men det skulle vara ungefär som den där IT-offerten du får, där det står hur fort hårddisken på servern snurrar och vad det är för tillverkare som har gjort brandväggen – det säger inte särskilt mycket om vilken nytta du har av det.

Idag är datorer allestädes närvarande. Det gör att även om man börjar undersöka en specifik huvudvärk så visar det sig ofta nog att grundorsaken till problemet är strukturellt – allting hänger ihop, eller borde göra det, med allting annat.

Det är viktigt att se det, för då går det att ta medvetna beslut om hur du kan komma rätt, steg för steg, beroende på vad omständigheterna medger för tillfället.

Då har du en plan, som ger dig andrum, och styrkan av att ha framförhållning.

Struktur, struktur, struktur

Datorer är dumma. Den där IT-människan som sitter på andra sidan bordet och plågar dig med detaljfrågor är tvungen att göra det. Annars går det inte att förklara vad du vill ha gjort så att en maskin kan förstå det.

Nyckeln är struktur.

Som människor har vi förhållandevis lätt att formulera instruktioner. Det är mycket krångligare, däremot, att specificera den informationsstruktur som behövs för att instruktionerna inte hela tiden ska behöva pareras med manuella ingrepp.

Det är här det behövs ett kunskapslyft. Information är vår tids råvara, och precis som med andra råvaror så måste vi helt enkelt utvidga vårt vetande till att omfatta känsla för de egenskaper som råvaran har, vare sig vi vill det eller inte.

Och för att skapa ett gemensamt språk mellan de som är högkompetenta när det gäller att övertyga människor (att köpa produkterna) och de som är lika högkompetenta när det gäller att övertyga datorer (att tillverka produkterna) så behövs tydliga strukturer att luta sig mot.

Affärsmodellering

För att veta vilka krav som behöver ställas på IT, måste du veta vad ditt företag måste kunna.

För att veta vad företaget måste kunna, behöver affärsmodellen beskrivas på ett strukturerat sätt.

Affärsmodellen är ett systematiskt sätt att visa hur du, med hjälp av de resurser du har tillgång till, får förmåga att skapa det värde för kunden som gör att företaget går runt.

Modellens helhetsbild går sen att bryta ner ytterligare i detalj och se tydligare vilka delar affären och verksamheten består av. Det är en ovärderlig grund för att både få nya idéer och ställa frågor som: ”göra själv?”, ”lägga ut?”, eller ”automatisera?”.

Produktdata

Oavsett vad du har för produkter, så måste de kunna speglas i den digitala domänen, som informationsobjekt.

Det är här som den pågående övergången från mekaniskt industrisamhälle till informationsdrivet industrisamhälle syns tydligast.

Om ens huvudsyssla är att hålla affären snurrande, så är det ofta svårt att mobilisera den förståelse och det tålamod som krävs för att kunna sammanställa alla detaljer som måste till för att spegla produkterna i den digitala domänen.

IT-leverantören gör naturligtvis sitt bästa, men den kunskap som finns i huvudet på affärs- och produktledning måste bli tillgänglig för att resultatet inte ska bli en besvikelse.

Det går att åstadkomma, med rätt stöd.

Processer och information

Om informationen beskriver vad företaget har, så beskriver processerna vad företaget gör.

Det är en väsentlig skillnad på hur instruktionerna i en process kan beskrivas för en människa, respektive hur de måste uttryckas i programvara för att kunna automatisera dem. Likaså är det sätt man bryter ner processerna i delaktiviteter inte begränsat på samma sätt för en maskin som för en manuell operatör.

Innan en manuell process kan automatiseras krävs ett metodiskt förarbete. För att automatiska och manuella processer ska kunna fungera ihop måste dessutom helheten omfattas.

Om det inte finns åtminstone en grovsystemerad helhetsvy så kommer varje automatisering att kräva onödigt lång tid som du troligen inte har när det bränner till. Dessutom får du ett lapptäcke av lösningar som skapar kostsam friktion i verksamheten.

Med tydlig överblick blir varje beslut om automatisering en sammanhängande del i en plan du kan luta dig emot. Då kan utvecklingen genomföras stegvis, allt eftersom det behövs.

Lugn, vi är fortfarande analoga.