Som systemutvecklare lärde jag mig om digitalisering och datorteknik, och det kom naturligt att sedan omsätta den kunskapen inom tillämpad tjänsteforskning.

I min roll som ansvarig för ett forskningsprogram med uppgift att undersöka ”framtidens företag”, upptäckte jag hur svårt det kan vara att göra digitaliseringens effekter begripliga på allvar.

Efter det, och ytterligare ett tiotal skarpa produktutvecklingsprojekt, så har jag också sett att det problemet inte bara handlar om kunskap, utan också om kultur och sätt att tänka.

Det har gett mig en naturlig dragning till en position som medlare, översättare och uttolkare av affärsbehov, så det går att åstadkomma kravspecifikationer som är begripliga åt båda håll.

I den rollen hjälper det att jag är lugn, analytisk, lösningsinriktad och prestigebefriad. Jag tar gärna uppdrag, själv eller i nätverk med andra, beroende på omfattning.

För att ladda batterierna ger jag mig gärna ut till hav och klippor, för att paddla, fiska och klättra.

Och bloggar, som det har blivit.

Kommentera gärna, eller hör av dig direkt. Vi har alla blinda fläckar, så vi måste hjälpas åt att avslöja dem för varandra.

2014 tills vidare: Oberoende konsult i egen regi.

Stöd och utbildning för att hjälpa företagare att bli bättre på digitalisering och därmed
vassare som kravställare på IT.

2011-2014 : Senior Business Architect, TeliaSonera Broadband Sweden

Ledningsstöd (“Operational Excellence”): Verksamhetsutveckling och utbildning i
konkret syfte att säkra kvalitet på IT-kravspecar och god kundupplevelse.

2003-2011: Product Specialist, TeliaSonera Broadband Sweden

Kommersiell produktledning: Utveckling och förvaltning av
datakommunikationsprodukter för företagsmarknaden, framförallt M2M.

2003: Gruppledare, TeliaSonera Broadband Sweden

Ansvarig för flytt av ett team från forskningsbolaget till affärsorganisationen, med
uppdrag att vitalisera den traditionella verksamheten.

1998-2003: Forskningsprogramledare, “Framtidens företag”, Telia
Research AB

Ansvarig för att skapa en drivbänk med kund- och partnersamarbete för tillämpning av
ny teknik med avseende på företagsverksamhet. Där ingick även uppdragsförsäljning
för att delfinansiera de ingående projekten.

1991-1998: Projektledare, konceptutvecklare, Telia Research AB

Utvecklade applikationer och systemprogram för prototypning och fältprov av
multimediakonferens, CSCW (fjärrnärvaro, virtuella miljöer), interaktiv teve och
intranetwebbar.

1983-1991: Systems Software Designer, TeleLOGIC AB, TeleSoft Europe
A/S

Utvecklade verktyg för programvaruutveckling och programvarumoduler för
uppdragskritiska inbyggda realtidssystem. Teknisk produktledning och ansvar för
kvalitets- och releasehantering. Företaget var lokaliserat i Sverige och San Diego, USA.

Utbildningar/Certifieringar

2014: Certifiering “TOGAF 9 Foundation”, The Open Group/Biner AB
2008: Certifierad Affärsarkitekt, Cordial/Dataföreningen
2007: TeliaSonera Business Accumen Certificate, TeliaSonera AB
1997: Senior Project Manager, Chalmers Advanced Management Programs
1984: Civilingenjör elektroteknik [med datainriktning], Kungliga Tekniska Högskolan (E-76)
1979: Plutonsbefäl underrättelseassistent, Försvarsmakten/Flygvapnet
1976: 4-årig teknisk linje El-Tele, Åsö Gymnasium

Kurser (urval)

2009: TeliaSonera Kravhantering – Översikt kravprocess, Learning Tree International
2008: Självbetjäning och Automatisering, eFabriken, TeliaSonera Sverige AB
2006: Praktisk UML med Microsoft Visio, Jönsson & Lepp
2002: Skapa XML-applikationer, Learning Tree International
1998: Object-Oriented Analysis and Design with UML using Rational Rose, Rational Software Corp
1986: System Design with Ada, Raymond Buhr, Ada in Sweden

Produktområden: Tele- och datakommunikation, affärskonsulting, teknisk programvara

Branscher och tillämpningar: M2M, uppdragskritiska inbyggda realtidssystem, mediaproduktion, konferenssystem, fastighetsautomation, betalningsförmedling, larm och övervakning, butiksverksamhet, småföretag i verkstadsindustrin, kontorsarbetsplatser, användbarhets- och säkerhetsfrågor, nätverkssamarbete.

Sånt som har fastnat:

 • Egoless programming – strukturera och dokumentera väl; någon ska kunna ta över om du ramlar framför tåget imorgon
 • Repetitiva intäkter för varje utvecklingskrona – strukturera och generalisera för modularitet och återanvändbarhet
 • Teknisk standardisering är mer en fråga om politik och kultur än om teknik
 • En bra referensmodell kan inte överskattas
 • Självklarheter är det som är svårast att beskriva.
 • Det finns alltid minst ett till, annorlunda, perspektiv på varje sak, än ditt eget.
 • Lösningen finns sällan där man letar efter den

Som affärsarkitekt:

 • Utformade och införde en process för prioritering av utvecklingsuppdrag som nästan tredubblade nyttjandegraden av enhetens IT-budget (från 3,5 till 10 MSEK/år).
 • Företrädde affärsledningen som sakkunnig i arbete med att etablera Product Data Management.
 • Bidrog till införandet av Net Promoter Score för mätning och uppföljning av
  kundupplevelse.
 • Efterfrågad för att strukturera komplexa affärs-, projekt- eller produktfrågor.

Som produktspecialist:

 • Drev ett pionjärarbete – från utveckling till marknad – med att utforma modulära
  datakomprodukter som motsvarade kundernas affärsrelationer, snarare än teknisk
  infrastruktur.
 • Tekniskt ansvarig, i produktledningen, för utveckling, lansering och migration av
  datakomtjänster för betalkortsterminaler och larmutrustning, från traditionella
  modemtjänster (PSTN, ISDN) till ADSL-baserade, multikanals bredbandsförbindelser (Sverige).
 • Sakkunnig inom produktledningen för PCI DSS (betalkortbranschens
  säkerhetsstandard).
 • Representerat produktledningen som kravställare, och i en del fall beställare, i ett tiotal kommersiella produkt- och IT-utvecklingsprojekt med tillhörande marknadslanseringar
  (Sverige).

Som forskningsprogramledare:

 • Ansvarig för ett forskningsprogram, “Framtidens företag” med en omfattning av mellan 15-20 MSEK år från år.
 • Ofta inbjuden talare på evenemang för kunder, och hos kunder.
 • Odlade inom programmet ett antal framgångsrika prototyper/demonstratorer av avancerade konferenstjänster och produktifierade en kommersiell konsulttjänst som lät kunder utforska sin egen framtid på ett handgripligt sätt.
 • Drivit kund- och partnersamarbeten, nationellt och internationellt.

Som konceptutvecklare/projektledare:

 • Bidragit till en internationell standard för digital mediadistribution (ISO/IEC 16500)
 • Ledde delprojektet för användartjänsteutveckling i det första marknadsprovet för ADSL (“bredband”) i Sverige.

Som systemprogrammerare:

 • Utvecklat och ansvarat för en modulär programvaruprodukt: filhantering för inbyggda
  system.

Om företaget

Efter trettio år som anställd, ville jag också känna på att vara ”min egen”. Det finns för- och nackdelar med båda, men mitt egentliga syfte är att vara så flexibel som möjligt. Content is king; innehållet är viktigare än formen.

Drivkraften är ett engagemang för att bidra till att digitaliseringen leder till något nytt och bättre, istället för att vi – som nu – låter tekniken driva oss, på ett sätt som vi inte kan hantera.

Jag riktar mig kanske främst till dig som har kört fast i IT-ansträngningarna och känner att det behövs nya grepp. Mitt tålamod har visserligen blivit större med åren, men det är roligt att få vara med och se fler slutresultat också, inte bara sätta bollen i rullning.

Stark motivation är viktigare än om företaget är stort eller litet. Digitalisering känner inte heller några branschgränser, eftersom det är så mycket i den som är generellt.

Nuförtiden har små företag i princip samma möjligheter som stora hade förr att skaffa sig kraftfulla IT-verktyg. I och med den skalbarhet som t.ex. molntjänster erbjuder så är det fullt möjligt både med globala lösningar för små företag som lokala lösningar i större företag.

Så du är välkommen hit oavsett var du kommer ifrån!

Vision

Syftet med min verksamhet är att förstärka och påskynda övergången från det traditionella industrisamhället till det nya, hållbarare, system som krävs för att vi ska överleva som människor på vårt lilla jordklot.

De generationer som är födda runt sekelskiftet och framåt har vuxit upp med att det inte går att förstå vad en sak är genom att se och ta på den. Istället är det programvaran inuti som avgör vad en sak är och gör. Det finns till och med en chans att de inte ens har sett någon skrivmaskin, diskett, telefonapparat, tjock-teve eller bandspelare i verkligheten.

Det betyder att de från början har varit tvungna att skapa sig en mental bild av hur det ser ut i den digitala domänen. De är följaktligen tränade från barnsben i att se modeller av det abstrakta.

För oss som är äldre än så krävs en klart obekväm omställning i hur vi tänker. Det kan till och med vara så illa att dagens ledare, med analogt tankesätt, måste försvinna med naturlig avgång innan vi kan dra full nytta av de möjligheter som digitaliseringen kan ge.

Jag tror inte att vi har tid med det, speciellt som digitaliseringen är ett av de viktigaste verktygen vi har för att tampas med den andra stora omvälvningen som kommer att påverka oss mest framöver: klimatförändringarna.

En annan effekt av digitaliseringen är att det samhällssystem vi har idag behöver ändras drastiskt. Väldigt många av de jobb som finns nu kommer att bli möjliga att automatisera bort. Allteftersom löneinkomster blir en sinande skattebas, så måste nya system prövas för att hitta fram till vad som måste komma istället.

Många av dagens företag kommer att gå under för att de inte lyckas förstå och ställa om tillräckligt snabbt. Men jag vill hävda att det i många fall beror på att man låter sig distraheras av den nya tekniken på en ytlig nivå. Istället behöver vi lära oss att använda digitaliseringen till att vårda och förädla de kärnvärden som försvarar ett företags existens.

Det kan, åtminstone delvis, åtgärdas med ett kunskapslyft. Då kan resan in i framtiden bli betydligt mer smärtfri än om vi bara rusar vidare som vi gör nu.

Mission

Med bloggen, och mina tjänster, vill jag dra mitt strå till stacken när det gäller att hjälpa företag att förstå digitaliseringens natur och effekter, och vara med och ta kunskapen till praktisk handling i affärs- och produkt- och verksamhetsutveckling.

Det som gör att digitaliseringen ställer till problem för oss är att vi som analoga människor är illa rustade att instinktivt förstå vad den innebär. Eftersom vi inte har den kunskapen i oss naturligt, måste vi förvärva den, annars är det fara värt att teknikutvecklingen faktiskt skenar iväg från oss på allvar.

Värdet av att vara proaktiv när det gäller digitalisering är svår att överskatta – det kostar att vara utlämnad till leverantörernas standardlösningar, alternativt riskera mycket dyra speciallösningar för att ens egen kunskap brister.

Det är också en himmelsvid skillnad på att själv kunna se var digitaliseringen kan vara en framgångsfaktor, jämfört med att dina konkurrenter gör det.

Nyckeln heter struktur – företagets affär, produkter och verksamhet behöver modelleras på ett sätt som gör att det går att spegla dem i den digitala domänen.

Det finns en app för (en del av) det 🙂

Men också ett antal ytterligare metoder. Dock finns inga genvägar – det här måste man lära sig genom att göra det.

Lugn, vi är fortfarande analoga.