Projektbeskrivning

Det har sagts att det är lättare att lära en IT-människa affärer än tvärtom.  Jag håller inte med om det.

Min egen erfarenhet är att tröskeln som behöver klättras över är ungefär lika jobbig både från affärs- som från IT-sidan. Det handlar mer om att förvärva ett sätt att tänka, snarare än om de praktiska hantverksdetaljerna. Framförallt krävs det att du har ett intresse och verkligen inser nödvändigheten i att bredda din kompetens för att det ska vara tillräckligt motiverande att ta det steget.

De senaste decennierna har IT-branschen tagit krafttag för att närma sig affärsledningens sätt att se på verksamheten. Framförallt har man med begreppet Enterprisearkitektur definierat en funktionellt ramverk som kan spegla företaget i den digitala domänen.

Nu har man kommit ungefär så långt det går, utan att ta steget direkt in i affärsledningen. Därför är det hög tid även för affärssidan att utvidga sin kompetens med tillräckligt mycket IT-perspektiv, så att det blir möjligt att mötas och ha en dialog där man pratar närmast samma språk på båda sidor.

Det här är ingenting man lär sig genom att läsa en bok, eller sitta av en föreläsning, utan kräver handgriplig träning som komplement till teorigenomgångar. Därför behöver utbildningarna vara förankrade i din faktiska verksamhet, så att det verkligen syns hur det påverkar ditt företag.

Miniseminarier, anpassade med exempel från dina affärer, processer och produkter, som varvas med reellt arbete för att tillämpa detta i verkligheten, gör att de nya kunskaperna naturligt införs i verksamheten.

Alla förändringar kräver fortbildning, och digitaliseringen innebär en drastiskt förändring för en existerande verksamhet. Hör gärna av dig om du om du har sett var det är problem, eller vill prata fritt för att ringa in just dina behov!