Projektbeskrivning

Om du har hållit på ett tag – och inte är någon övermänniska – så är chansen stor att du har hunnit bli hemmablind för åtminstone en del av de faktorer som gör att din affär fungerar. Det gör att du kan missa förändringar som påverkar din verksamhet, bara för att du inte tänker på att de gör skillnad.

Min kunskap är ett komplement som kan förstärka ditt företags förmåga att dra nytta av digitaliseringen (IT), genom att bland annat belysa din affärsmodell på sätt som du kanske inte är van vid.

Som certifierad affärsarkitekt – och av naturlig drift – har jag en strävan efter ett helhetsperspektiv för hur idén med ett företag omsätts i faktisk verksamhet. Där har affärsmodellen en central roll för hur strategi översätts till processer, information, organisation, produktion och ledning.

Affärsmodellen beskriver den logik med vilken företaget faktiskt tjänar pengar. En fördel med att fokusera på affärsmodellen är att den alltid finns, och är konkret, även om den inte är formulerad. Det handlar bara om att göra den synlig.

Idag pratar man om operativsystem, som om företaget i sig självt vore en dator. En välstrukturerad affärsmodell är därför ovärderlig för att kunna förklara de förmågor och färdigheter som företaget måste ha, på ett sätt som går att beskriva för en IT-leverantör.

Hör gärna av dig om du undrar hur det här kan bidra till just din verksamhet!