Men vad är egentligen digitalisering?

By |februari 4th, 2015|Categories: Digitalisering|Tags: , , , |

Digitalisering betyder, tekniskt sett, att man bestämmer sig för hur saker från vår analoga värld ska representeras med hjälp av ettor och nollor i en dators minne. […]